FM, Modul 3: Journalistisk produktion og formidling

Kursusindhold

Der er tre læringsrum:
1. Forelæsninger enten som ugentlige lektioner eller samlet i kortere forløb som workshops.

2. Et projektorienteret læringsrum, hvor en væsentlig del af læringen finder sted i form af produktionsarbejde, teamsamarbejde og afprøvning af teori på 3 formidlingsprodukter, som senere kan anvendes til eksamen. De studerende modtager supervision undervejs af vejlederen.

3. Et samarbejde med en internetvirksomhed, hvor samarbejdet udgør et redaktionelt samarbejde mellem virksomheden og de studerende og hvor målet er, at de studerende i grupper leverer artikler og/eller billede/podcast/videoproduktion.

De studerende deles i grupper af 3-5 personer
 

De studerende producerer undervejs tre formidlings produkter:

1. En bunden journalistisk opgave, hvor alle studerende producerer en 300 ord lang artikel, baseret på grundlæggende webjournalistiske principper om omfang, disposition/opdeling, SEO/metascript, normer for brug af billeder og billedtekster og faktabokse. Artiklen skrives i en CMS-model, Wordpress. Hjælpeværktøjet/plugin til søgeoptimering er Yoast og er baseret på Googlesøgning.
Emnet er bundet og fremstilles af underviseren. Målet med den første opgave er at indøve basal researchkendskab baseret på litteraturen, klargøre normer for journalistisk dokumentation, anvende CMS/Yoast som et styringsredskab for web-journalistisk i Googleuniverset og lære de studerende teori- og metodekendskab om journalistisk research og artikelproduktion

2. Opgaven kan være et forarbejde/stiløvelse til hovedopgaven, hvor de studerende afprøver forskellige typer tekst/billedeproduktion/lydoptagelse og redigering. De studerende producerer en kort dummy med optageudstyr, såfremt de studerende har av-intro. De studerende, som ikke har av-intro anvender afdelingens Ipad-kit til optagelse og CS5-Adobe Premiere som redigeringssoftware i multimedielaboratoriet 14-4-48. Emnet er frit, men kan pege frem imod løsning af hovedopgaven. Underviseren vejleder i produktionen.

3. Gruppen kan producere en af følgende to opgaver, eller en kombination:
- En artikelserie på 3 artikler, baseret på formidlingsnormer for en allerede etableret nyheds, sundheds- eller forbrugerinformationsportal. Artiklerne dækker forskelligt indhold indenfor et bestemt tema og hver artikel er på 300 ord. Artiklerne suppleres med billeder/grafik
- En kort tv-produktion på maksimum 3 minutter, baseret på formidlingsnormer for en allerede etableret nyheds, sundheds- eller forbrugerinformationsportal. TV-produktionen suppleres af en relevant artikel på 300 ord.

Opgaven tilrettelægges i samarbejde med opdraggiveren. Udover eksamensopgaven leveres en skriftlig rapport på 5-7 sider, hvor der reflekteres teoretisk i forhold til egenproduktionen 3 valgt medieprodukter og litteraturen.

Engelsk titel

FM, Module 3: Journalism, production and communication

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Film- og Medievidenskab, 2016 + 2013

Målbeskrivelse

Film- og Medievidenskab 2016, KA:

Modul 3: HFMK03381E

 

Film- og Medievidenskab 2013, KA:

Modul 3: HFMK03051E

Holdundervisning

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 32
  • Undervisningsforberedelse
  • 377,5
  • Total
  • 409,5