Moderne Kultur: KA-tilvalg: Kommunikation, Modul 2

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i udvalgte teorier og metoder til arbejdet med kommunikation i kulturinstitutioner, organisationer og virksomheder. I løbet af kurset vil de studerende også få overblik over foreninger og platforme, hvor man kan følge med i de nyeste tendenser indenfor kommunikationsarbejdet, herunder relevante debatfora, netværk og kursusudbud.

 

Gennem praktiske øvelser, oplæg, gensidig feedback på udkast og mindre opgaver vil vi træne forskellige aspekter af kommunikationsarbejdet: definition af målgrupper, kortlægning af interessenter, udfærdigelse af pressemeddelelser, nyhedsbreve, kampagneoplæg m.v. Endemålet for kurset er at lave en kommunikationsstrategi, og vi vil fra starten af kurset arbejde med valg af case, der skal bruges som udgangspunkt for arbejdet med en kampagne- eller kommunikationsstrategi.

 

Som en integreret del af kurset vil vi besøge kulturinstitutioner og organisationer, hvor man arbejder strategisk med kommunikation for at imødegå forskellige udfordringer: optimering af besøgstal, forbedring af image, skærpelse af profil, større synlighed, ændring af holdninger og adfærd, m.v.

 

I løbet af kurset vil vi også få besøg af eksperter fra pressen og kommunikationsbranchen. Gennem oplæg vil de belyse nogle af de udfordringer og muligheder, man står med som kommunikationsmedarbejder, definere den kommunikationsansvarliges rolle i organisationen, skærpe forståelsen af mediernes udvikling og samarbejdet med pressen og give indsigt i sammenhængen mellem intern og ekstern kommunikation.

Engelsk titel

Modern culture: Communication

Uddannelse

Litteraturvidenskab og Moderne Kultur og Kulturformidling

Undervisningen er tilrettelagt i en vekselvirkning mellem indføring i teori og metode og gennemgang af cases, hvor disse er omsat i praksis. Der vil være oplæg af underviser og af en række inviterede kommunikationseksperter. Det forventes at alle studerende bidrager med oplæg efter eget valg af emne indenfor pensum – gerne med udgangspunkt i projekter, man selv er involveret i. Der vil være fællesdiskussioner, gensidig feedback på tekster og oplæg, samt gruppearbejde.

Underviser: Helle Bøgelund, cand.mag. i litteraturvidenskab og moderne kultur og kulturformidling fra KUA. Har arbejdet med PR og kommunikation i kulturinstitutioner siden 1996: Kulturby ’96-projekter, egnsteatret Cantabile 2 og Waves Festival i Vordingborg, Kunstmuseet Køge Skitsesamling (nu KØS), Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen Art Festival og Gl. Holtegaard. Arbejder nu som selvstændig i egen virksomhed: Ordsikker, kommunikationsrådgivning, presse og korrektur.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 33
 • Forberedelse
 • 300
 • Vejledning
 • 3
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420