Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

KA-tilvalg: Kulturarv

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
Kandidat tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Peter Alexander van der Meijden (8-7471696d6e686972446c7971326f7932686f)
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HFKK00348U

Engelsk titel

Cultural heritage

Kursusindhold

Kulturarv er et af de begreber, der i de senere år er blevet centrale inden for dansk kulturpolitik. I 2002 fik Danmark således sin egen selvstændige Kulturarvsstyrelse, hvormed at forvaltningen og udviklingen af den danske kulturarv blev samlet på et centralt sted og henlagt under Kulturministeriet.

Men hvad skal vi forstå ved dette sammensatte begreb kultur-arv? Hvad er det af kulturen, som kan arves? Af hvem? Og til hvilke formål? Kulturarv er ikke alene på Danmarks dagsorden, men også et aktuelt emne internationalt, der kan sætte sindene i kog såvel som at glæde og berige oplevelsen og erfaringen med dagliglivet mange steder i verden.

I kurset ”Kulturarv” vil det således blive belyst og diskuteret, hvordan det er muligt på reflekteret vis at begribe sig på dette sammensatte fænomen. Undervisningen vil foregå med flere gæsteoplæg fra fagfolk, som til dagligt beskæftiger sig med kulturarv. Det forventes således, at der er høj studenterdeltagelse ved de enkelte undervisningsgange, således at oplæg og debat kan blive gensidig berigende.

Studienævn

Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab

Underviser

Peter van der meijden og Mette Skeel Nielsen

Varighed

1 semester ---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af øvelser
og oplæg. Undervisningen veksler mellem forelæsninger og
projektorienterede forløb bestående af gruppearbejde og individuelle øvelser.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Grundbog: Bernard Eric Jensen: Kulturarv – et identitetspolitisk konfliktfelt. Gad 2008.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 42
Forberedelse 297
Vejledning 1
Eksamen 80
Total 420

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​kunsthistorie/​kuratering_kulturarv_kat_2008.pdf

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende