KA-tilvalg: Moderne Kultur: Auditiv kultur 2 - UDBYDES IKKE F17 - se alternativ i kursusbeskrivelsen

Kursusindhold

KA-tilvalget i Auditiv kultur 2 udbydes desværre ikke i forårssemestret ’17, men uddannelseskoordinatoren har truffet aftale med Musikvidenskab om, at hvis du ønsker at aflægge eksamen i Auditiv kultur 2, kan du følge HMVK0431PU: Musik, musikliv og radio i efterkrigstidens Danmark og aflægge eksamen i Auditiv kultur 2.

 

Kurset, som er udbudt på Musik, indeholder ikke praksisdelen, som studieordningen i Auditiv kultur 2 lægger op til, men Holger Schultze, lektor på Musikvidenskab, vil sørge for, at I får praksisdelen udover den almindelige undervisning i Musik, musikliv og radio… .

Engelsk titel

Auditory Culture 2

Uddannelse

Litteraturvidenskab og Moderne Kultur og Kulturformidling.

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordningen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 33
 • Forberedelse
 • 300
 • Vejledning
 • 3
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420