KA-tilvalg: Auditiv kultur: Modul 1: Radio - AFLYST

Kursusindhold

I en tid hvor den auditive kultur synes at storme frem og radioens indhold migrerer ud på nye platforme, er det særligt vigtigt at forstå, hvor det hele startede. Mange af de nye tiltag har historiske forgængere, såsom fx Københavns og Aarhus Radiobiografer, der i dag er tilbagevendende begivenheder, mens der allerede i 1920-erne blev arrangeret fælles radiolytninger rundt omkring i Danmark. Også det igen aktuelle webmagasin Third Ear (som i øjeblikket også producerer podcasts for Politiken) balancerer med deres produktioner mellem radiomontagen og radiodramaet, genrer som blev introduceret i mediets første årtier.

 

Naturligvis er alt ikke ren gentagelse. Med nye tider følger nye receptionsformer, kontekster og produktionsforhold, som rykker ved den måde, vi interagerer med det auditive. Derfor skal vi i dette semester både beskæftige os med historisk og teoretisk litteratur, som belyser radioens skiftende betingelser. Vi vil læse genrespecifikke tekster af fx Ib Poulsen, Elke Huwiler og Shingler & Wieringa, lytte til genrer/formater såsom montage, radiodrama, interview og serier og læse radioæstetiske grundtekster af Rudolf Arnheim, Andrew Crisell, Finn Quist m.fl. Der vil også indgå lytning i hjemmearbejdet.

 

Som en central del af kurset og den afsluttende eksamen skal der laves en radioproduktion som gruppeprojekt og i tæt samarbejde med en ekstern aftager (en kulturinstitution/virksomhed/forening).

 

Sammen vil de teoretisk-historiske og praktiske dimensioner give færdigheder i at analysere og producere lyd, hvilket efterspørges på museer og andre kulturinstitutioner, som i stigende grad er blevet opmærksomme på fordelene ved auditive formidlingsformer.

Engelsk titel

Auditory Culture

Uddannelse

Litteraturvidenskab og Moderne Kultur og Kulturformidling.

Holdundervisning

Bruhn-Jensen, Klaus et al.: Dansk Mediehistorie, bd. 2 & 4. Samleren, 1996-.

 

Bruun & Frandsen: “Radioæstetik og analysemetode” in Mediekultur, vol. 7, nr.15, 1991. Pp. 67-83.

 

Chion, Michel: ”Three listening modes” in: Audio-Vision. Sound on Screen, Columbia University Press, New York, 1990. Pp. 25-35.

 

Crisell, Andrew: Understanding Radio, Routledge, 1994 (opr. fra 1986).

 

 

Granly Jensen, Erik, Jacob Kreutzfeldt, Morten Michelsen og Erik Svendsen (red.):

Radioverdner. Auditiv kultur, historie og arkiver. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag 2015

 

Huwiler, Elke: ”Storytelling by Sound: a Theoretical Frame for Radio Drama Analysis” in:

Radio Journal: International Studies in Broadcast & Audio Media, 3, 1, 45-59(15), 2005. Pp. 45-59.

 

Lacey, Kate: Listening Publics, Polity Press, Cambridge, 2013.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 33
  • Forberedelse
  • 303
  • Eksamen
  • 84
  • Total
  • 420