ÅU MIF Modul 5: Evaluering, materialer og metoder i fremmedsprogsundervisning (E16)

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • videnskabelige problemstillinger inden for undervisningsmetoder i sprogundervisning, med særligt fokus på IT-støttet og multimediestøttet sprogundervisning, herunder evne til at reflektere over og identificere problemstillinger med hensyn til valg af undervisningsmetoder
 • videnskabelige problemstillinger inden for udvikling og anvendelse af forskellige former for undervisningsmaterialer
 • teorier og metoder med relevans for udvikling og brug af sprogtests til forskellige formål, f.eks. diagnostiske prøver og placeringsprøver, herunder evne til at reflektere over og identificere problemstillinger med hensyn til valg af sprogtests
 • forsknings- og analysemetoder med relevans for beskrivelse af evaluering, materialer og metoder i sprogundervisning.

 

Færdigheder i at

 • analysere og kritisk vurdere materialer og medier i forbindelse med IT-støttet og multimediestøttet sprogundervisning
 • analysere og vurdere muligheder og begrænsninger ved forskellige testtyper til vurdering af elevers sproglige færdigheder
 • analysere og vurdere empiriske undersøgelser inden for fagfeltet
 • analysere forskellige faktorer vedrørende evaluering, materialer og undervisningsmetoder, som støtter og optimerer sprogtilegnelsesprocessen, og vurdere, hvordan de kommer til udtryk inden for forskellige institutionelle rammer, samt opstille løsningsmodeller i forhold til identificerede problemstillinger.

 

Kompetencer i at

 • fremlægge forslag til anvendelsen af IT-støtte og multimediestøtte i egen undervisning under hensyntagen til målgruppe og læringsmål
 • fremlægge forslag til anvendelsen af forskellige materialer, undervisningsmetoder og evalueringsformer i egen undervisning under hensyntagen til målgruppe og læringsmål
 • formidle, diskutere og indgå i faglige sparring vedrørende centrale problemstillinger inden for evaluering, materialer og metoder i sprogundervisning

 

 

Plan for efteråret 2016:

Undervisere: NN & Slobodanka Dimova

Kursuskoordinator: Anne Holmen  

 

Datoerne for kurset

IT OG MULTIMEDIER:

1) Torsdag den 1.september, kl. 16.00-20.00

2) Lørdag den 10.september, kl. 10.00-15.00

3) Torsdag den 22. september, kl. 10.00-15.00

 

Evaluering og testning af fremmed- og andetsprog:

4) Torsdag den 13. oktober, kl. 16.00-20.00

5) Lørdag den 29. oktober, kl. 10.00-15.00

6) Torsdag den 10. november, kl. 16.00-20.00

7) Lørdag den 19.november, kl. 10.00-15.00

8) Torsdag den 1. december, kl. 16.00-20.00

 

Se også www.mif.ku.dk

Engelsk titel

ÅU MIF Module 5: Evaluation, teaching materials and activities in second/foreign language teaching

Holdundervisning

ECTS
9 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Studieordning for Master i Fremmedsprogspædagogik [Masteruddannelsen, 2010-ordningen]

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 0
 • Total
 • 0