ÅU MIF Modul 6: Masterprojekt (Forår 2017)

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • forskellige metoder i sprogpædagogisk forskning og udviklingsarbejde, herunder især faser i forskningsprocessen, samt evne til at reflektere over og identificere problemstillinger med hensyn til valg af metode

 • teoretiske problemstillinger fra flere af uddannelsens moduler med relevans for masterprojektet

 • forskellige analysemodeller med relevans for det valgte projektarbejde, herunder evne til at reflektere over og identificere problemstillinger med hensyn til valg af analysemodel.

Færdigheder i at

 • udvælge og afgrænse et emne og en problemstilling af relevans for egen undervisningspraksis samt under anvendelse af videnskabelig metode og teori stille velbegrundede forslag til løsninger af det konkrete pædagogiske problem

 • analysere og kritisk vurdere udvalgte metoder i forskning og pædagogisk udviklingsarbejde med relevans for masterprojektet

 • analysere og kritisk vurdere empiriske undersøgelser inden for fagfeltet

 • analysere og vurdere masterprojektets relevans i relation til sprogundervisning inden for forskellige institutionelle rammer

 • fremlægge projektarbejdet og dets resultater i klar og overskuelig form.

 

Kompetencer i at

 • planlægge og udføre empiriske undersøgelser selvstændigt

 • deltage i eller lede pædagogisk udviklingsarbejde om sprogpædagogiske problemstillinger

 • formidle, diskutere og indgå i faglige sparring vedrørende centrale problemstillinger inden for sprogundervisning, herunder skabe viden om og forståelse for kobling mellem teori og sprogpædagogisk praksis.

 

Plan for foråret 2017:

Undervisere: Birgit Henriksen, Anne Holmen m.fl.

Kursuskoordinator: Dorte Albrechtsen  

 

Datoerne for kurset udmeldes senere

 

Undervisningen ligger på tre torsdage 16-20 & en lørdag 10-15

 

Herudover 8 timers individuel vejledning.

 

 

Se også www.mif.ku.dk

 

Engelsk titel

ÅU MIF Module 6 : Master’s project

Uddannelse

Fremmedsprogspædagogik

Holdundervisning

ECTS
12 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kriterier for bedømmelse

Studieordning for Master i Fremmedsprogspædagogik [Masteruddannelsen, 2010-ordningen]

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 17
 • Total
 • 17