Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

ÅU MIF Modul 6: Masterprojekt (Forår 2017)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Pris

14.000 kr.

Niveau Master
ECTS 12 ECTS
Kursusansvarlig
 • Dorte Albrechtsen (7-667174636e6474426a776f306d7730666d)
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Kursusnummer: HFKÅ07773U

Engelsk titel

ÅU MIF Module 6 : Master’s project

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • forskellige metoder i sprogpædagogisk forskning og udviklingsarbejde, herunder især faser i forskningsprocessen, samt evne til at reflektere over og identificere problemstillinger med hensyn til valg af metode

 • teoretiske problemstillinger fra flere af uddannelsens moduler med relevans for masterprojektet

 • forskellige analysemodeller med relevans for det valgte projektarbejde, herunder evne til at reflektere over og identificere problemstillinger med hensyn til valg af analysemodel.

Færdigheder i at

 • udvælge og afgrænse et emne og en problemstilling af relevans for egen undervisningspraksis samt under anvendelse af videnskabelig metode og teori stille velbegrundede forslag til løsninger af det konkrete pædagogiske problem

 • analysere og kritisk vurdere udvalgte metoder i forskning og pædagogisk udviklingsarbejde med relevans for masterprojektet

 • analysere og kritisk vurdere empiriske undersøgelser inden for fagfeltet

 • analysere og vurdere masterprojektets relevans i relation til sprogundervisning inden for forskellige institutionelle rammer

 • fremlægge projektarbejdet og dets resultater i klar og overskuelig form.

 

Kompetencer i at

 • planlægge og udføre empiriske undersøgelser selvstændigt

 • deltage i eller lede pædagogisk udviklingsarbejde om sprogpædagogiske problemstillinger

 • formidle, diskutere og indgå i faglige sparring vedrørende centrale problemstillinger inden for sprogundervisning, herunder skabe viden om og forståelse for kobling mellem teori og sprogpædagogisk praksis.

 

Plan for foråret 2017:

Undervisere: Birgit Henriksen, Anne Holmen m.fl.

Kursuskoordinator: Dorte Albrechtsen  

 

Datoerne for kurset udmeldes senere

 

Undervisningen ligger på tre torsdage 16-20 & en lørdag 10-15

 

Herudover 8 timers individuel vejledning.

 

 

Se også www.mif.ku.dk

 

Uddannelse

Fremmedsprogspædagogik

Studienævn

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Kursustype

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Følger senere
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 17
Total 17

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering

Kriterier for bedømmelse

Studieordning for Master i Fremmedsprogspædagogik [Masteruddannelsen, 2010-ordningen]

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende