FILO, Modul 6: Projektorienteret forløb

Kursusindhold

Der tilbydes ingen undervisning i modulet.

Instituttets praktikkoordinator skal godkende en praktikkontrakt før praktikopholdet begyndes. Kontrakten findes her:

https://intranet.ku.dk/filosofi_ka/uddannelsensforloeb/projektorienteretforloeb/Sider/default.aspx
Praktikopholdet skal mindst have et omfang, der svarer til 3 måneder på fuld tid. 

 

Praktikkontrakten skal afleveres underskrevet senest d. 15. august på  

praktik_mef@hum.ku.dk

Engelsk titel

FILO, Module 6: Academic Internship

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Filosofi, 2014-ordningen

Målbeskrivelse

Filosofi KA, 2014-ordningen:

Modul 6: HFIK03761E

Der tilbydes ingen undervisning i modulet

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Undervisningsforberedelse
  • 409,5
  • Total
  • 409,5