AFLYST FILO, Modul 4: Aktuelle tendenser i videnskabsteorien

Kursusindhold

Blandt de nyeste tendenser inden for videnskabsteorien er der især to træk, som karakteriserer udviklingen. Det ene er fremkomsten af strukturel realisme, som reaktion på de antirealistiske udfordringer, som videnskabelig realisme blev konfronteret med især i 1960’erne og siden i 1980’erne. Strukturel realisme går kort fortalt ud på, at det er ikke så meget er indholdet af de videnskabelige teorier, der kan siges at repræsentere verden, som det er teoriernes formelle strukturer. Dermed mener de strukturelle realister at kunne besvare metainduktionsproblemet og meningsvariation mellem skiftende paradigmer. Det andet træk, som dominerer den nyeste videnskabsfilosofi, er en naturalistisk tilgang til videnskabsteorien. Dermed menes, at filosofiske spørgsmål angående videnskaben skal søges besvaret ved at inddrage videnskaberne selv. En udfordring bliver så, om det er muligt at kunne forene disse to træk på en overbevisende måde.

Engelsk titel

CANCELLED FILO, Module 4:

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Filosofi, 2014-studieordningen

Målbeskrivelse

Filosofi KA, 2014:
Modul 4, Aktuel filosofisk  diskussion: HFIK03731E
Modul 5, Frit emne 1: HFIK03741E
Modul 5, Frit emne 2: HFIK03751E

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordning
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 367,5
  • Total
  • 409,5