Tysk - Litteraturfilosofi

Kursusindhold

Kurset Litteraturfilosofi vil udvikle et fælles forum for nogle af de klassiske humanistiske fag – ikke som kompensation for overspecialiseringen, men som et nyt paradigme der kan tilføre historisk og systematisk dybde til udvandede forestillinger om hvad humanistisk ’teori’ vil sige i dag. Internationalt kan vi på ledende universiteter se en tydelig trend for at sammentænke filosofien og litteraturen på ny. Vi vil gå et skridt videre ved at fjerne kopulaet for derved understrege at vi sigter mod en tilstand hvor litteraturvidenskab, filologi og filosofi mødes i øjenhøjde og ikke tjener som hinandens hjælpevidenskab. Litteraturfilosofi er hverken en undersøgelse af filosofiens indflydelse på litteraturen eller et synonym for den filosofiske æstetik. Det er heller ikke en uforpligtende retorisk læsning af filosofiske klassiker. Litteraturfilosofien udfordrer derimod litterære tekster som tankeeksperimenter uden at reducere dem som kunstværker, og problematiserer dermed både filosofiens brug af litteraturen såvel som dens litterære fremtræden. Vi vil også undersøge hvorvidt og hvorfor filosoffer og litterater læser forskelligt, og hvordan man tager hensyn til det når man beskæftiger sig med de enkelte discipliner.

 

Engelsk titel

Philosophy of Literature

Uddannelse

Tysk KA, 2014-ordningen

 

Målbeskrivelse

Tysk KA, 2014-ordningen:
Frie emner 1A + 1B: HLVK03671E
Tilvalg A og B i Tysk: HLVK03681E
Frie emner 2A + 2B: HLVK03721E
Tilvalg C og D i Tysk: HLVK03711E
Frie emner 3A + 3B: HLVK03711E

Kurset er placeret i efterårssemestret og forløber over 14 uger. Den indledende og afsluttende forelæsning vil de tre undervisere afholde sammen. De 12 mellemliggende ugers undervisning vil være fordelt på tre kronologiske blokke à fire forelæsningsgange, der hver især vil fokusere på én hovedskikkelse (Aristoteles, Hegel, Nietzsche). Inden for hver kronologisk blok vil der blive perspektiveret til andre tænkere på tværs af kronologien, alt efter tematisk relevans:

• Første blok (Leo Catana): Hovedforfatter vil være Aristoteles og hans Poetik. Herfra perspektiveres der bagud til Platon og fremad til Baumgarten og hans grundlæggelse af æstetik som filosofisk disciplin i det 18. århundrede.
• Anden blok (Isak Winkel Holm): Hovedforfatteren vil være Hegel og hans overvejelser over forholdet mellem litteratur og filosofi, men vil også give udblik til bl.a. Kierkegaard, Menke og Ranciére.
• Tredje blok (Christian Benne): Den centrale forfatter vil være Nietzsche, hvorfra der vil blive perspektiveret til bl.a. tysk romantik, Hegel, Nietzsche, Benjamin, Valéry og Heidegger.

Kurset kan også aflægges som 15 ECTS ved Filosofi (MEF) eller Litteraturvidenskab (IKK). Se kursus HFIK03716U.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 162,75
  • Total
  • 204,75