FILO, Modul 2: Periode: Heidegger, Dichtung und Denken

Kursusindhold

Tænkningens forhold til digtningen er et stort tema hos Heidegger, især den sene. På dette kursus vil temaet blive undersøgt systematisk og kritisk. Det vil dreje sig om at læse Heidegger, som han selv anbefaler at læse Nietzsche: Med Heidegger, gennem Heidegger og i sidste ende også mod Heidegger.

Det betyder, at vi i udgangspunktet vil orientere os i Heideggers omfattende behandling af digtningen og dens forhold til andre udtryksformer. Ifølge Hei_degger er digtning, Dichtung, sprogets fortætning, Verdichtung. Men hvordan så med vores opfattelse af sproget mere alment? Hvor sker dets fortætning? Er det kun i dig_tet? En række af Heideggers overvejelser går i retning af, at sproget er digterisk, altså fortættet, når det virkelig gælder, at digtningen må forstås som den form for sprog, vi har med at gøre, når sproget viser, hvad det kan. Sådan forstået er prosa ifølge Heidegger lige så meget digtning som poesi, når den lyk_kes. Men hvis det er tilfældet, hvorfor undersøger Heidegger så stort set aldrig skønlitteraturens andre former, som romanen, novellen, eller eventyret? Man fin_der den slags undersøgelser hos andre fænomenologisk skolede filosoffer, Løg_strup eller Merleau-Ponty. Der findes endda en ”prosaens poetik”, udfoldet af den bulgarsk-franske tekstteoretiker Tzvetan Todorov, som vi kan trække på.

Kursets formål bliver at afdække radikaliteten i Heideggers opfattelse af digte_kunsten og at opsøge mulighederne for at videreføre den i et opgør med filoso_fiens traditionelle og hegemoniske forhold til digtning og kunst.

 

 

Engelsk titel

FILO, Modul 2: Periode: Heidegger, Dichtung und Denken

Uddannelse

Kandidat i filosofi, 2014

Målbeskrivelse

Modul 2: Periode:       HFIK03711E
Modul 5: Frit emne 1: HFIK03741E
Modul 5: Frit emne 2: HFIK03751E

Seminar/holdundevisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 366,5
  • Vejledning
  • 1
  • Total
  • 409,5