FILO, Modul 1: Hovedværk: Aristoteles' værk Politikken

Kursusindhold

Kursets tyngdepunkt vil ligge på de tre første bøger af Politikken, som er et af antikkens vigtigste politisk-filosofiske værker. Det er også et af de værker, der har haft størst betydning for eftertidens politiske-filosofiske diskussion, herunder den om kommunitarisme (Aristoteles, Hegel) over for liberalisme, som tog fart i 1980’erne. Teksten er også central i forhold til en forståelse af, og en evt. revurdering af, forholdet mellem etik og politisk filosofi. Under gennemgangen vil der blive redegjort for de dele af antikkens filosofi, som værket forholder sig til, herunder Aristoteles’ Etik og Platons Staten.

                  Leo Catana vil forestå undervisning, vejledning og eksamination. Specialestuderende på Filosofi, Esben Korsgaard Rasmussen, vil ved én forelæsning fortælle om sit arbejde med at oversætte og analysere værket, ligesom han vil fortælle om nogle moderne franske fortolkninger af værket. Under forudsætning af bevilling fra Sprogsatsningen, vil Gorm Tortzen, lektor ved Græsk og latin, undervise i den græske tekst ved ti af kursets fjorten undervisningsgange, hver gang en time.

                  Kurset kan følges og bestås af studerende uden græskkundskaber, om end det kan være en fordel at have et vist kendskab til oldgræsk. Tekstgennemgangen er baseret på en moderne, engelsk oversættelse. Forskellige oversættelser kan benyttes, men vær opmærksom på at oversættelsen er komplet og rummer alle 8 bøger i Politikken. Her følger to oversættelser, hvoraf den sidste vil blive brugt i undervisningen (1) Aristotle, Politics, engelsk oversættelse ved Benjamin Jowett. Oxford: Oxford Clarendon Press, 1905. Trykt flere steder, bl.a. The Complete Works of Aristotle, ed. Barnes, 2 vols. Princeton University Press: Chichester, West Sussex, 1984, vol. 2, pp. 1986-2139; (2) Aristotle, The Politics and the Constitution of Athens, engelsk overs. Stephen Everson. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. Alternativt kan den græske tekst indgår som pensum, hvis den studerende ønsker det: Aristotelis Politica, græsk tekst ved W. D. Ross. Oxford: Oxford University Press, 1957. Yderligere oplysning om sekundærlitteratur gives i Absalon.

Engelsk titel

FILO, Module 1: Classical Philosophical Text:

Uddannelse

Filosofi KA, 2014-ordningen

Målbeskrivelse

Filosofi KA, 2014-ordningen:
Modul 1, Hovedværk: HFIK03701E
Modul 5, Frit emne 1: HFIK03741E
Modul 5, Frit emne 2: HFIK03751E

Forelæsninger og holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 367,25
  • Vejledning
  • 0,25
  • Total
  • 409,50