FILO, Valgfag 1: Formel logik

Kursusindhold

Formel logik anvendes i dag inden for en lang række praktiske og teoretiske videnskaber som fx computervidenskab, forskning i kunstig intelligens, matematik, økonomi, kognitionspsykologi og – naturligvis - filosofien. Logikken antager, at der findes en række generelle og universelle kerneprincipper for korrekt ræsonneren, og det er logikkens opgave at afdække og formulere disse i slutningsregler og afgørelsesprocedurer. Dette kan på mange måder ses parallelt til naturvidenskabernes stræben efter at afdække naturlove og formulere deres dynamik. Modulet har til hensigt at give den studerende viden om centrale emner inden for moderne elementær formel logik, hvor fokus er på udsagnslogik og første ordens prædikatslogik, der tilsammen udgør fundamentet for mere avancerede logikker. Modulet indøver færdigheder i: At foretage formaliseringer i formel logik, at entydigt kunne afgøre formaliserede argumenters gyldighed eller mangel på samme, at anvende bevisteori i udsagnslogik og at anvende forskellige semantiske afgørelsesprocedurer. Modulet rummer også en kortere indføring i mere avancerede logikker. Modulet i formel logik ligger i forlængelse af BA-grundmodulet ”Argumentationsteori og Metode”, men kan læses uafhængigt af dette.

 

Engelsk titel

FILO, Symbolic Logic

Uddannelse

Filosofi BA, 2016-ordningen

Målbeskrivelse

Filosofi 2016, BA:

Valgfag 1: Formel Logik: HFIB00641E

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Undervisningsforberedelse
  • 176,75
  • Total
  • 204,75