FILO, Argumentationsteori og metode (Logik 1)

Kursusindhold

Kurset giver viden om og forståelse af argumentationsteori og generel metodelære. De væsentligste begreber og slutningsformer inden for argumentationsteori og generel metodelære gennemgås og indøves gennem praktiske øvelser. Kurset har desuden fokus på analyse af argumentsstrukturer, evaluering af argumenters gyldighed og holdbarhed, forskellige bevisformater og den demonstrative styrke af filosofiske, videnskabelige og hverdagsagtige ræsonnementer. Kurset giver redskaber til og opøver gennem praktiske øvelser den studerendes evne til at identificere, analyse og evaluere argumenters struktur og bevismæssige styrke.

Engelsk titel

FILO, Critical Reasoning and Philosophical Method (Logic 1)

Uddannelse

BA i Filosofi, 2016-ordningen

BA-tilvalg i Filosofi, 2013-ordningen (enkeltstående tilvalg)

Målbeskrivelse

Se målbeskrivelser for faget i nedenstående studieordninger:

Filosofi 2016, BA:

Modul 3: Argumentationsteori og metode: HFIB00621E

Tilvalg Filosofi 2013, BA:

Modul 1: Logik 1: HFIB10151E

Forelæsninger og seminarer

Det gymnasierettede bachelorsidefag i Filosofi udbydes desværre ikke i studieåret 2016-2017.
Studerende, som i studieåret 2015-2016 har påbegyndt det gymnasierettede bachelorsidefag, har stadig mulighed for at færdiggøre det. Kontrakt studievejledningen for en individuel plan.
I studieåret 2016-2017 udbydes der stadig enkeltstående bachelortilvalg og kandidatsidefag i Filosofi.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordingen
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Seminar
  • 14
  • Undervisningsforberedelse
  • 162,75
  • Total
  • 204,75