AFLYST: ÅU FILO, Valgfag 1: Værklæsning (Forår 2017)

Kursusindhold

Værklæsning: John Stuart Mills On Liberty

John Stuart Mill har en særstatus inden for etik og politisk filosofi; han har formuleret nogle af de mest indflydelsesrige tanker om frihedsrettigheder og utilitarisme. I dette kursus læser vi Mills hovedværk On Liberty. Her udfolder Mill sine tanker om den legitime magtudøvelse. Både hvad angår den formelle politiske magt, men også den mere uformelle sociale kontrol, der præger individet. Hvad er den rette balance mellem frihed og autoritet? Hvornår må staten retmæssigt blande sig i borgernes gøren og laden? On Liberty har haft betydelig indflydelse på eftertidens filosofi. I løbet af kurset vil vi derfor også læse nogle nutidige bidrag til den politiske filosofi omhandlende ytringsfrihed, utilitarisme og demokrati, hvori Mills tankegods også gør sig gældende.

Engelsk titel

AFLYST: ÅU FILO, Optional 1: Classical text

Uddannelse

Studieordningen for BA-niveau, 2013-ordningen

Målbeskrivelse

Filosofi BA, 2013-ordningen:

Modul 8: Værklæsning: HFIB00501E

Holdundervisninge

Både Valgfag 1: Værklæsning og Valgfag 3: Fænomenologi og eksistensfilosofi udbydes, dog oprettes kun det ene. Kurset med flest tilmeldinger oprettes.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 54
  • Forberedelse
  • 355,5
  • Total
  • 409,5