Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

ÅU FILO Teoretisk filosofi 1: Bevidsthedsfilosofi og metafysik (Efterår 2016)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Se pris

Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Karina Fleischer (6-7564653a3738426a776f306d7730666d)
  • Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Kursusnummer: HFIÅ00463U

Engelsk titel

FILO Theoretical Philosophy 1

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

centrale begreber, argumenter og positioner inden for bevidsthedsfilosofi og metafysik

den historiske kontekst for emneområdets begreber, problemer og metoder

autoritative redskaber inden for modulet i form af bibliografiske søgeredskaber, encyklopædier og leksika, autoritative oversigtsværker ogindføringer, samt videnskabelige fora for modulets emne

Færdigheder i

at redegøre klart og selvstændigt for udvalgte problemstillinger, positioner og argumenter inden for bevidsthedsfilosofi og metafysik

at beskrive begreber, teorier og argumenter i deres tekstmæssige sammenhæng på en præcis og veldokumenteret måde

at placere bevidsthedsfilosofiske og metafysiske problemer, metoder og positioner i deres historiske og systematiske sammenhæng

at anvende bibliografiske søgeredskaber og andre relevante redskaber til at analysere, beskrive og diskutere en problemstilling.

Kompetencer i

at bringe perspektiver fra forskellige fagfilosofiske traditioner i dialog med hinanden.

Tilmelding

Er du studerende ved Åbent Universitet (efter-og videreuddannelse) - se her

Uddannelse

Bachelor i filosofi, 2013-ordningen

Studienævn

Studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling

Kursustype

Enkeltfag aften/weekend

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Tirsdag kl. 18-21, 14 uger, lokale: 24.3.07
Lørdag kl. 10-14, 3 uger, lokale: 24.3.07
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 54
Undervisningsforberedelse 355,5
Total 409,5

Eksamen

Prøveform

Andet
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende