F. ARK Arkæologisk feltarbejde

Kursusindhold

At give den arkæologistuderende kendskab til arkæologiske og naturvidenskabelige undersøgelsesmetoder af forhistoriske kulturlandskaber. Der vil primært fokuseres på senglaciale og tidlig Holocene perioder og bosættelsesspor. Disse kulturlandskaber, perioder og materialer overses ofte i de gængse feltarkæologiske eksploiteringer ved fladeafdækningsmetoder til undergrunden. På kurset vil vi introducere og uddanne den studerende i følgende undersøgelses og analysemetoder: 1) systematisk prøvetagning i forhold til identifikation arkæologiske bosættelsesspor og bevarede stratigrafier ved boreprøver. 2) landskabsanalyse i forhold til identifikation af senglaciale bosættelsesspor og senglacial organisk bevaring. 3) introduktion til kvartærgeologiske undersøgelser, herunder til identifikation af senglaciale stratigrafier i dødishuller og vådområder samt til makrofossil undersøgelse.

Lokaliteterne Sørup (Maglemosekultur), Ravnstrup (Brommekultur) og Holmegaards Glasværk (Maglemosekultur) vil være de primære undersøgelsessteder. Herunder påtænkes en egentlig udgravning opstartet på lokaliteten Sørup.   

Engelsk titel

Archaeological field research

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Målbeskrivelse

Viden om og forståelse af nye og/eller avancerede metoder i relation til arkæologisk feltarbejde. Færdigheder i Praktisk anvendelse af udvalgte nye og/eller avancerede metoder i relation til arkæologisk feltarbejde. Kompetencer i Refleksiv og kritisk vurdering af nye og/eller avancerede metoders anvendelse og anvendelsesmuligheder i relation til arkæologisk feltarbejde.

Øvelser - bemærk at kurset forgår på Holmegårds Mose, Sydsjælland.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse med opsyn.
Skriftlig aflevering
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Vejledning
 • 5
 • Seminar
 • 14
 • Forberedelse
 • 154
 • Øvelser
 • 65
 • Total
 • 238