Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

F. ARK Arkæologisk feltarbejde

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
Kandidat tilvalg
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Mikkel Sørensen (5-7e7a7c84835179867e3f7c863f757c)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HFAK03303U

Engelsk titel

Archaeological field research

Kursusindhold

At give den arkæologistuderende kendskab til arkæologiske og naturvidenskabelige undersøgelsesmetoder af forhistoriske kulturlandskaber. Der vil primært fokuseres på senglaciale og tidlig Holocene perioder og bosættelsesspor. Disse kulturlandskaber, perioder og materialer overses ofte i de gængse feltarkæologiske eksploiteringer ved fladeafdækningsmetoder til undergrunden. På kurset vil vi introducere og uddanne den studerende i følgende undersøgelses og analysemetoder: 1) systematisk prøvetagning i forhold til identifikation arkæologiske bosættelsesspor og bevarede stratigrafier ved boreprøver. 2) landskabsanalyse i forhold til identifikation af senglaciale bosættelsesspor og senglacial organisk bevaring. 3) introduktion til kvartærgeologiske undersøgelser, herunder til identifikation af senglaciale stratigrafier i dødishuller og vådområder samt til makrofossil undersøgelse.

Lokaliteterne Sørup (Maglemosekultur), Ravnstrup (Brommekultur) og Holmegaards Glasværk (Maglemosekultur) vil være de primære undersøgelsessteder. Herunder påtænkes en egentlig udgravning opstartet på lokaliteten Sørup.   

Målbeskrivelse

Viden om og forståelse af nye og/eller avancerede metoder i relation til arkæologisk feltarbejde. Færdigheder i Praktisk anvendelse af udvalgte nye og/eller avancerede metoder i relation til arkæologisk feltarbejde. Kompetencer i Refleksiv og kritisk vurdering af nye og/eller avancerede metoders anvendelse og anvendelsesmuligheder i relation til arkæologisk feltarbejde.

Tilmelding

For andre arkæologiske fagretninger sker tilmelding ved at sende en mail til Sara Holm-Meier

 

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Underviser

Mikkel Sørensen (lektor, Saxo), Kristoffer Buck Pedersen (arkæolog, Museerne Sydsjælland), Morten Fischer Mortensen (seniorforsker, Nationalmuseet).

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Fra mandag den 22. august til fredag den 2. september - i alt 10 hverdage.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Øvelser - bemærk at kurset forgår på Holmegårds Mose, Sydsjælland.

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Vejledning 5
Seminar 14
Forberedelse 154
Øvelser 65
Total 238

Eksamen (Aktiv undervisningsdeltagelse)

Prøveform

Kursusdeltagelse med opsyn.
Skriftlig aflevering

Kriterier for bedømmelse

Studieordninger på Forhistorisk Arkæologi

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende