AFLYST F. ARK Arkæologisk praksis AFLYST

Kursusindhold

Studieelementet omfatter emner inden for administrativ arkæologi og anvendt arkæologi, således som den praktiseres i kulturarvsforvaltning, feltarkæologi og formidling. Udvalgte emner belyses ved forelæsninger og diskussioner. Et selvvalgt emne inden for dette emnefelt fremlægges af den studerende i et mundtligt oplæg med synopsis.

Engelsk titel

Archaeological Practice

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Forelæsninger og øvelser eller fremlæggelser og institutionsbesøg.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Pensum: 500 ns, som de studerende selv finder. Herudover kommer litteraturen, som bruges i undervisningen.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 6
 • Holdundervisning
 • 24
 • Seminar
 • 12
 • Forberedelse
 • 77
 • Total
 • 119