F. ARK Arkæologisk teori (KA)

Kursusindhold

Materiel kultur og materialitet er nogle af de begreber, der er i de senere år er blevet fremhævet af mange arkæologer som centrale for fagets identitet og genstandsområde. I princippet er der intet nyt i denne erkendelse, for hvis ikke arkæologien havde tingene, så havde arkæologien ingenting. Arkæologien er imidlertid ikke den eneste disciplin, der gør hævd på disse begreber, og også antropologer, etnologer, filosoffer og kulturgeografer fokuserer i stigende grad på materialitet. Materiel kultur synes således ikke blot at være arkæologiens stofområde af ren og skær nødvendighed, men den materielle verden forekommer at udgøre en central del af menneskers sociale og kulturelle forankring i samfundet set gennem flere fagligheder. Dette kursus vil præsentere teoretiske dimensioner af materialitet fra forskellige faglige perspektiver, og forsøge at indkredse arkæologiens positionering i disse orienteringer – både som disciplin med et særegent metodeteoretisk fundament og som en disciplin i udvikling via dialogen og debatten med andre discipliner.

Der vil indgå gæsteoplæg fra forskere, som arbejder med materialitet og materiel kultur fra fag uden for arkæologien, og der forventes en aktiv studenterdeltagelse i undervisningen, så oplæg og debat kan blive gensidig berigende.

Engelsk titel

Archaeological Theory

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Kurset veksler mellem undervisernes oplæg, workshops og mundtlige oplæg
af de studerende. I relation til den skriftlige hjemmeopgave er knyttet
individuel vejledning. Emnet for hjemmeopgaven aftales med eksaminator.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Pensum: 500 ns, som de studerende selv finder. Herudover kommer litteraturen, som bruges i undervisningen.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 6
 • Seminar
 • 12
 • Forberedelse
 • 77
 • Holdundervisning
 • 24
 • Total
 • 119