Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

F.ARK Praktisk og teoretisk museumskendskab

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Pernille Foss (4-68717575426a776f306d7730666d)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HFAB11103U

Engelsk titel

F.ARK Museum Management in Practice and Theory

Kursusindhold

Kursets formål er at give de studerende et grundlæggende kendskab til den arkæologiske praksis som den udføres i Danmark under den nuværende lovgivning for det antikvariske arbejde. Det sker gennem en indføring i national lovgivning og i museernes organisation og opbygning samt den daglige administration af de opgaver, som kulturhistoriske museer skal udføre i henhold til lovgivningen. Der vil være både et historisk indblik i forvaltningen af det antikvariske arbejde i Danmark, såvel som gennemgang af den nutidige, daglige praksis. Emnerne ligger indenfor de forskellige dele af kulturhistoriske museers praksis såsom fredningsarbejde og tilsyn, arkæologiske undersøgelser, indsamling og registrering af genstande, udstilling og publikumskontakt. Desuden gives et overblik over den internationale lovgivning og de konventioner, som Danmark skal forholde sig til.

Bemærkninger

Kurset henvender sig til fag der beskæftiger sig med kulturhistorie eller andre fag med museologisk interesse.

Uddannelse

Forhistorisk arkæologi

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Kurset omfatter 14 undervisningsgange á tre timer, og er en kombination af katedertimer, ekskursioner til relevante institutioner, studenterfremlæggelser og tekstdiskussioner. Kurset afsluttes af en bunden skriftlig opgave som besvares over tre dage og bedømmes med intern censur.

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 0
Total 0

Eksamen (Bunden skriftlig hjemmeopgave)

Prøveform

Skriftlig aflevering

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Studieordninger på Forhistorisk Arkæologi

Censurform

Ingen ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende