F. ARK Biologisk Antropologi

Kursusindhold

Menneskets udvikling og variation i relation til biologiske og kulturelle aspekter baseret på skeletfund. Omfatter: Human evolution, anatomi (skeletstudier), demografi, helbred, kost, DNA og isotopanalyser

Engelsk titel

Biological Anthropology and Archaeology

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Forelæsninger og øvelser.

Lynnerup N., Bennike P., Iregren E. (eds.) 2008 Biologisk Antropologi med Human Osteologi, Gyldendal. 525 sider.

Bennike P., Brade A.-E. 1999 Middelalderens sygdomme og behandlingsformer i Danmark. 78 sider.

(Begge bøger kan købes hos underviser til henholdsvis 120 kr og 30 kr).

Kurset er et tværhumanistisk tilvalg - grundfagsstuderende kan derfor tage dette kursus som et tilvalg uden for eget fag. Dvs. vælger man Biologisk Antropologi har man stadig mulighed for at tage ét tilvalg inden for eget fag.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Skriftlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Holdundervisning
 • 14
 • Øvelser
 • 28
 • Forberedelse
 • 154
 • Total
 • 238