Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

F. ARK Periodekursus 3 - Ark. i Danmark og Nordeuropa 3 (Forhistorisk Ark.)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Rune Iversen (11-7a7d766d717e6d7a7b6d7648707d7536737d366c73)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HFAB00501U

Engelsk titel

Archaeology, period 3

Kursusindhold

Danmark og Nordeuropa i neolitikum og bronzealderen.
Udover de skemasatte forelæsninger, vil der være oldsagsøvelser i Ørholm og på Nationalmusset samt en eller flere mindre ekskursioner på Sjælland.Domesticering (af planter & dyr) og hvad man kan kalde elitisering er to meget vigtige elementer eller trin i samfundsudviklingen. Hertil kunne man tilføje udnyttelsen af metallerne og andre råstoffer, samt transport – vogne, skibe. Der lægges speciel  vægt på forholdene i Sydskandinavien 4000-500 fKr. set i lyset af hele den europæiske udvikling, samt på en række nye metoder og teorier. Museumsbesøg og ekskursioner indgår.

Bemærkninger

Tilvalg: Kurset kan ikke tages af fagets egne studerende som tilvalg under grundfag.

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, seminarer, øvelser over periodernes genstandsmateriale og øvrige kilder. Ekskursioner annonceres.

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 28
Holdundervisning 28
Øvelser 27
Forberedelse 154
Vejledning 1
Total 238

Eksamen (Aktiv undervisningsdeltagelse + mundtlig dialog)

Prøveform

Kursusdeltagelse
Mundtlig prøve
Pensum: 1200 sider

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Studieordninger på Forhistorisk Arkæologi

Censurform

Ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende