Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

ARK Arkæologisk teori

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Tim Flohr Sørensen (6-6d6e73353234426a776f306d7730666d)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HFAB00491U

Engelsk titel

Theory of Archaeology

Kursusindhold

Kursets nytte og nødvendighed

I dette kursus vil den studerende stifte bekendtskab med en række af de problemstillinger, der knytter sig til fortolkningen af arkæologisk materiale. Kurset skal gøre den studerende i stand til at forholde sig kritisk til fortolkninger og analyser af arkæologisk materiale i forhold til arkæologiens teorihistorie: hvor kommer ideer og koncepter fra? Hvordan bliver skiftende teoretiske orienteringer dannet? Hvilket videnskabsideal eller meta-narrativ ligger der bag en given arkæologisk fortolkning? Den studerende vil desuden blive udstyret med teoretisk viden og færdigheder, der skal gøre den studerende i stand til selvstændigt at koble teoretiske perspektiver til et konkret arkæologisk materiale. 

Kursets første del introducerer arkæologiens teorihistorie og giver en oversigt over de teoretiske skoler, som har præget skiftende tendenser i arkæologiens faglige identitet. Kursets mere omfattende anden del afsøger muligheden for at koble arkæologisk (og antropologisk) teori med arkæologiens genstandsmateriale i kritiske analyser og fortolkningsarbejde. 

Uddannelse

Forhistorisk eller Klassisk Arkæologi

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og underviserstyrede øvelser og diskussioner, samt ekskursioner. Ekskursioner annonceres.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

I kurset vil der løbende blive uddraget pointer og problemstillinger fra to grundbøger. De anbefales læst før kursusstart, da de vil lette læsningen og forståelsen af kursets øvrige litteratur:

Bille, M., & T. F. Sørensen. 2012. Materialitet - en indføring i kultur, identitet og teknologi. København: Samfundslitteratur.

Johnson, M. 2010. Archaeological Theory. An Introduction. Oxford: Blackwell.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 60
Forelæsninger 12
Seminar 12
Forberedelse 154
Total 238

Eksamen (Aktiv undervisningsdeltagelse + skriftlig opgave)

Prøveform

Kursusdeltagelse
Skriftlig prøve
Pensum: 1500 sider (+/- 5%)

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Studieordninger på Forhistorisk Arkæologi

Studieordninger på Klassisk Arkæologi

Censurform

Ingen ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende