Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

ARK Introduktion til Arkæologi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlige
  • Per Ole Rindel (6-7970756b6c73476f7c7435727c356b72)
  • Kristine Bülow Clausen (5-71786f6869466e7b7334717b346a71)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HFAB00451U

Engelsk titel

Introduction to Archaeology

Kursusindhold

Indføring i de overordnede arkæologiske problemstillinger, der knytter sig til arkæologiske data, metode og historik med særligt fokus på de fagområder, der repræsenterer den forhistoriske arkæologi i Nordeuropa og den klassiske arkæologi i Middelhavsområdet. Udover de skemasatte forelæsninger vil der være en række mindre ekskursioner, fortrinsvis koncentreret i den første del af semestret.

Bemærkninger

Tilvalg: Kurset kan ikke tages af fagets egne studerende som tilvalg under grundfag. Kurset kan tages som tilvalg under 2007-studieordningen for BA-tilvalg ved Forhistorisk Arkæologi.
Der må påregnes at der er ekstra timer i de første uger, samt ekskursioner o.a.

Uddannelse

Forhistorisk eller Klassisk Arkæologi

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Flere andre undervisere vil optræde som gæster på kurset.

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, kollokvier og ekskursioner, samt skriftlige øvelser. Ekskursioner annonceres.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Udvalgte kapitler fra følgende værker:
Renfrew, C. & P. Bahn 2012 (6th ed.): Archaeology, Theories, Methods and Practice. London (Thames & Hudson).

Alcock, S.A. & R. Osborne (ed.) 2008: Classical Archaeology. Oxford (Blackwell: paperback).

Randsborg, K. 2009: The Anatomy of Denmark. Archaeology and History from the Ice Age to the Present. London. (Duckworth/Bloomebury: paperback).

Biers, W.R. 1992: Art, Artefacts and Chronology in Classical Archaeology. London (Routledge). (vil foreligge elektronisk for deltagerne på kurset)

Hertil kommer diverse artikler, de individuelle pensa til hjemmeopgaverne, samt evt. anden litteratur under kurset

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 28
Forelæsninger 28
Ekskursioner 27
Vejledning 1
Forberedelse 154
Total 238

Eksamen (Aktiv undervisningsdeltagelse + bunden skr. hj.opg)

Prøveform

Kursusdeltagelse
Skriftlig prøve
Pensum: 1500 sider

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

Studieordninger på Forhistorisk Arkæologi

Studieordninger på Klassisk Arkæologi

Censurform

Ingen ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende