Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

ESK, Mundtlig vestgrønlandsk 2 (KA) (E16)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Niveau Kandidat
Kandidat tilvalg
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Naja Blytmann Trondhjem (9-76747170666a6c676f426a776f306d7730666d)
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusnummer: HESK03346U

Engelsk titel

Oral Westgreenlandic 2

Kursusindhold

Afhængig af modul arbejdes der med dialogøvelser og tekstforståelse ud fra læst grønlandsk eller dansk tekst; oversættelse fra gr-da, og da-gr, grønlandsk tekstproduktion og dansk referat af grønlandsk tekst, samt grammatiske øvelser knyttet til lingvistiske beskrivelser med udgangspunkt i grønlandsk.

Målbeskrivelse

KA 2008-studieordning:

Vestgrønlandsk sprog 2: Mundtlig vestgrønlandsk 2, (fagelementkode HESK03342E)

Anbefalede faglige forudsætninger

Skal have BA på uddannelsen i Eskimologi (og indianske sprog og kulturer) eller Tilvalgsstudiet på BA-niveau.

Bemærkninger

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende.
Holdundervisningen omfatter for eksempel forelæsninger, glosetræning,
tekstlæsning, oplæsning, oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser
(træning i udtale og samtale). Dialogskabende studenteroplæg er en integreret
del af undervisningen.

Tilmelding

Kandidattilvalg for studerende på Humaniora skal tilmeldes via selvbetjeningen. Læs mere på din uddannelsesside på KUnet.dk.

For studerende fra andre fakulteter/universiteter:

http://hum.ku.dk/uddannelser/vejledning/merit/

 

 

 

Uddannelse

KA-uddannelsen i Eskimologi 2008

Studienævn

Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Naja Trondhjem, trondhjem@hum.ku.dk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink nedenunder
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Afhængig af kursustype: Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Holdundervisningen omfatter for eksempel forelæsninger, glosetræning, tekstlæsning, oplæsning, oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser(træning i udtale og samtale). Dialogskabende studenteroplæg er en integreret del af undervisningen. Eller:
Holdundervisning med forelæsninger, tekstlæsning, tekst- og
Opgavegennemgang eller:
Vejledning med gennemgang af tekst og materiale samt opgaveskrivning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Valgfri

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Eksamen 24
Forberedelse 374,5
Forelæsninger 14
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​eskimologi/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende