Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

ESK, Eskimologisk teori og metode (F17)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Niveau Kandidat
Kandidat tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Søren Thue Thuesen (8-75766a7767756770426a776f306d7730666d)
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusnummer: HESK00047U

Engelsk titel

Eskimological theories and methods

Kursusindhold

Kurset behandler udvalgte felter inden for eskimologisk teori og metode. På baggrund af monografilæsning, vil der blive udbudt forelæsninger og diskussion af centrale teoretiske og metodiske problemstilliner. Kurset aftales i samarbejde med de studerende, og det forventes, at de bidrager til undervisningen f.eks. i form af studenteroplæg og gruppearbejde.

Målbeskrivelse

KA 2008-ordning:
Komparativt eskimologisk emne (fagelementkode HESK03331E),
Teoretisk eskimologisk emne (fagelementkode HESK03361E),
Projektorienteret forløb (fagelementkode HESK03391E),
Formidling (fagelementkode HESK03401E)
Feltarbejde (fagelementkode HESK03411E)
Samfunds- og kulturanalytisk eskimologisk emne HESK03431E)

Anbefalede faglige forudsætninger

Skal være indskrevet på KA uddannelsen i Eskimologi eller KA tilvalg

Tilmelding

Kandidattilvalg for studerende på Humaniora skal tilmeldes via selvbetjeningen. Læs mere på din uddannelsesside på KUnet.dk.

For studerende fra andre fakulteter/universiteter:

http://hum.ku.dk/uddannelser/vejledning/merit/

Uddannelse

KA Studieordning for kandidatuddannelsen i Eskimologi, 2008

Studienævn

Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Søren Thuesen sthuesen@hum.ku.dk, Frank Sejersen sejersen@hum.ku.dk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink herunder
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning/​seminarundervisning eller undervisning givet i form af
vejledning.

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 384,5
Forelæsninger 28
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Andet
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende