Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

AFLYST, ESK, Inuit Kultur og Samfund

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlige
  • Frank Sejersen (8-7d6f746f7c7d6f784a727f7738757f386e75)
  • Søren Thue Thuesen (8-7d7e727f6f7d6f784a727f7738757f386e75)
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusnummer: HESB00616U

Engelsk titel

Inuit Culture and Society

Kursusindhold

Kurset giver et oversigtligt kendskab til kultur- og samfundsforhold blandt inuit i Grønland, Canada, Alaska og Sibirien i historisk, såvel som i nyere tid. De, for eskimologien, relevante teorier, metoder og diskussioner introduceres, og der gives en indføring i fagets håndbøger og øvrige litteratur.

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Inuit kultur og samfund (fagelementkode HESB00611E)


BA tilvalg 2007-studiordning:
Inuit kultur og samfund I (fagelementkode HESB10051E)

Inuit kultur og samfund II (fagelementkode HESB10011E )

KA tilvalg 2008-studieordning

Samfunds- og kulturanalystisk eskimologisk emne (fageelementkode HESK03431E)

Anbefalede faglige forudsætninger

Der er mange tekster på engelsk.

Tilmelding

Kandidattilvalg for studerende på Humaniora skal tilmeldes via selvbetjeningen. Læs mere på din uddannelsesside på KUnet.dk.

For studerende fra andre fakulteter/universiteter:

http://hum.ku.dk/uddannelser/vejledning/merit/

 

Uddannelse

Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015

Tilvalgsstudiet på BA-niveau i Eskimologi og Arktiske Studier, 2007

Kandidatuddannelsen i Eskimologi , 2008

Studienævn

Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Frank Sejersen sejersen@hum.ku.dk, Søren Thuesen sthuesen@hum.ku.dk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se link nedenfor
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning med forelæsninger og tekstdiskussioner, aktiv deltagelse fra studerende med kortere oplæg, samt opgavefeedback.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Mastere til kopiering

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 140
Forelæsninger 56
Praktiske øvelser 160
Eksamen 56,5
Total 412,5

Eksamen (BA og BA Tilvalg)

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​eskimologi/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende