AFLYST, ESK, Inuit Kultur og Samfund

Kursusindhold

Kurset giver et oversigtligt kendskab til kultur- og samfundsforhold blandt inuit i Grønland, Canada, Alaska og Sibirien i historisk, såvel som i nyere tid. De, for eskimologien, relevante teorier, metoder og diskussioner introduceres, og der gives en indføring i fagets håndbøger og øvrige litteratur.

Engelsk titel

Inuit Culture and Society

Uddannelse

Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015

Tilvalgsstudiet på BA-niveau i Eskimologi og Arktiske Studier, 2007

Kandidatuddannelsen i Eskimologi , 2008

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Inuit kultur og samfund (fagelementkode HESB00611E)


BA tilvalg 2007-studiordning:
Inuit kultur og samfund I (fagelementkode HESB10051E)

Inuit kultur og samfund II (fagelementkode HESB10011E )

KA tilvalg 2008-studieordning

Samfunds- og kulturanalystisk eskimologisk emne (fageelementkode HESK03431E)

Holdundervisning med forelæsninger og tekstdiskussioner, aktiv deltagelse fra studerende med kortere oplæg, samt opgavefeedback.

Mastere til kopiering

Der er mange tekster på engelsk.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 140
 • Forelæsninger
 • 56
 • Praktiske øvelser
 • 160
 • Eksamen
 • 56,5
 • Total
 • 412,5