Engelsk - Oversættelse dansk-engelsk (KATV)

Kursusindhold

Kurset bygger videre på Oversættelse – introduktion, og formålet er at udbygge og finpudse færdighederne i at oversætte en tekst fra dansk til engelsk. Desuden fortsættes behandlingen af oversættelsesteoretiske emner.

Engelsk titel

English - Translation Danish-English (KATV)

Holdundervisning

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Forberedelse
  • 176,75
  • Total
  • 204,75