Fælles - Oversættelsesprofil - Særligt studeret emne/område inden for oversættelsesstudier, emne 2: Oversættelse, fagtekster og oversættelsesværktøjer

Kursusindhold

Oversættelse af fagtekster er en vigtig del af offentlige såvel som private virksomheders kommunikation med omverdenen. Dette kursus handler om oversættelse af fagtekster og de særlige problemer, der knytter sig til fagsprogsoversættelse. Fagsprogsoversættelse forudsætter, ud over sproglig viden, faglig og kulturel viden på højt niveau. Genrer inden for fagsproglig oversættelse vi vil undersøge er især nyhedsoversættelse, økonomisk oversættelse, teknisk oversættelse, med flere. I kurset vil vi blandt andet fokusere på terminologihåndtering, kvalitetssikring og oversættelsesværktøjer, herunder oversættelseshukommelser og maskinoversættelse som redskaber i oversættelsesprocessen. Nogle af de spørgsmål vi vil undersøge er:

 • Hvad er fagsprogsoversættelse og hvilke typer fagsprogsoversættelse findes der?
 • Hvordan adskiller fagsprogsoversættelse sig fra skønlitterær oversættelse?
 • Hvilke kompetencer er afgørende for god fagsprogsoversættelse?
 • Hvilke oversættelsesværktøjer bruges i fagsprogsoversættelse?
 • Hvordan kan maskinoversættelse udnyttes til oversættelse, herunder i post-editing?
 • Hvad er god fagsprogsoversættelse, og hvad er kvalitet i oversættelse?

 

Vi vil arbejde teoretisk og praktisk med disse spørgsmål, idet de studerende gennem afleveringer i løbet af kurset får lejlighed til at nærstudere egen oversættelse og udforske dens tilblivelse og derved blive bevidst om problemer og løsninger i egen fagsproglig oversættelse.

Engelsk titel

Special Topic/Area within Translation Studies, topic 2

Holdundervisning

Læseplanen vil blive offentliggjort en måned før kurset starter.

Kurset indgår i instituttets Profil i Oversættelse og Formidling.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 381,5
 • Total
 • 409,5