Fælles - Frit emne - Særligt studeret emne/område inden for oversættelsesstudier, emne 1: Tekster i dialog: litterær oversættelse og redigering

Kursusindhold

Der er mange måder man som oversætter kan gribe oversættelsen af en litterær tekst an på, der er mange meninger om hvad der er god praksis indenfor litterær oversættelse, og der er mange måder man kan undersøge og udforske litterær oversættelse på.

Vi vil i løbet af kurset se på strategier, normer, aktører og tilgange i forhold til litterær oversættelse. Vi vil se på hvordan forskellige genrer og forskellige kontekster sætter større eller mindre grænser for oversætterens kreativitet. Vi vil se på hvordan oversætteren med sin agenda sætter sit præg på teksten, men også på de andre aktører (forlæggere, redaktører, layoutere, anmeldere) der er med til at forme den nye tekst. Vi vil arbejde med så forskellige genrer som krimier, børnelitteratur, dramatekster, store klassikere, grafiske romaner, postkoloniale værker og erotisk litteratur, og sætte fokus på emner som censur, hybridsprog, maskinoversættelse, sprogpolitik og genoversættelse. Da kurset henvender sig bredt til sprog- og litteraturinteresserede, vil vi komme ind på mange forskellige sprogområders skønlitteratur.

Engelsk titel

Special Topic/Area within Translation Studies, topic 1

Holdundervisning

Semesterplan samt oplysninger om litteratur lægges på Absalon i slutningen af januar.

Andet modul i Oversættelsesprofilen/​tilvalget: ”Særligt studeret emne/område inden for oversættelsesstudier kombineret med oversættelsespraksis og kritik” - kan også tages som KA-emnekursus

Der vil være mindre hjemmeopgaver (egen oversættelse, redigering eller oversættelseskritik), øvelser i timen, samt mundtlige oplæg (om både de teoretiske tekster og oversættelsespraksis) ved de studerende. Vi vil invitere oplægsholdere udefra og planlægger møder med forlag, forfattere og Dansk Oversætterforbund (DOF).

Kurset sigter på at opøve den studerendes evne til at reflektere kritisk og metodisk over disse emner og spørgsmål, samt at styrke den studerendes evne til at omsætte den erhvervede indsigt i praksis gennem egen oversættelse og/eller oversættelseskritik.

Kurset udbydes til alle kandidatstuderende på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, samt som KA-tilvalg for studerende udefra. Studerende der følger Oversættelsesprofilen eller Oversættelsestilvalget har fortrinsret, men kurset kan også tages som frit emnekursus. Kurset ligger i forlængelse af kurset i efteråret 2016 ”Oversættelse i teori og praksis: En oversigt over centrale begreber, problemstillinger og skoler inden for oversættelsesstudier”. Har man ikke fulgt dette kursus, kan man med fordel orientere sig i grundbogen fra efteråret: Jeremy Munday (2012): Introducing Translation Studies. Theories and Applications. 3. edition (fås i Academic Books).

Kurset afsluttes med en individuel skriftlig hjemmeopgave der behandler en særlig problemstilling indenfor pensum. For studerende der følger Oversættelsesprofilen/​tilvalget, gælder kurset 15 ECTS, og opgavens omfang er ca. 25 normalsider, hvori indgår enten egen oversættelse (ca. 10 sider af de 25), samt oversættelseskritik eller anden anvendelse af oversættelsesdata. Studerende der vil anvende kurset som frit emnekursus (7½ ECTS), skal orientere sig i egen studieordning og aftale nærmere med underviser.

Studerende der skriver speciale eller BA-projekt kan følge kurset under forudsætning af at der er plads.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Forberedelse
  • 176,75
  • Total
  • 204,75