Fælles - Frit emne - Oversættelse i teori og paraksis

Kursusindhold

Kurset strækker sig over 12 gange á 3 timer, vekslende mellem forelæsninger og holdundervisning med diskussion, øvelser i timen, samt egen oversættelse / oversættelseskritik som hjemmearbejde (i gruppe eller individuelt).


Kurset giver en introduktion til begreber, retninger og strategier inden for oversættelsesteori og –praksis. Såvel overordnede som mere specifikke sproglige, litterære eller historisk-kulturelle problemstillinger præsenteres og diskuteres, som fx: Hvilket syn har forskellige perioder og kulturer haft på oversættelsespraksis? Hvor ”fri” eller ”tro” kan en litterær oversætter være i forhold til originalteksten? Hvilke særlige problemer knytter sig til billedmedieoversættelse? Hvor står oversætteren i forhold til politisk og/eller ideologisk ladede tekster? Hvordan oversætter man i en postkolonial kontekst? Kan de forskellige sprog, med deres strukturelle og retoriske forskelle, overhovedet udtrykke det samme? Hvad betyder maskinoversættelse for oversætterens arbejde? Kurset sigter på at opøve den studerendes evne til at reflektere over disse spørgsmål, samt at styrke oversættelsespraksis og oversættelseskritik gennem arbejdet med konkrete tekster.
 

Engelsk titel

Translation in Theory and Practise

Holdundervisning

Fælles pensum:

 • Jeremy Munday: Introducing Translation Studies. Theories and Applications, Routledge 2012 (3rd revised edition). Fås i Academic Books.

 • Elektronisk kompendium med primærtekster, der vil ligge i Absalon ved semesterstart.

 

Supplerende læsning:

 • Thomas Harder: Mellem to sprog. Om oversættelse, tolkning, sprogpolitik, og hvorfor det er bedre at være tosproget end tvetunget, Museum Tusculanum 2010.

Kurset udbydes til alle kandidatstuderende på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, samt som KA-tilvalg for studerende udefra. Det kan tages som 1. modul på Oversættelsesprofilen/​tilvalget eller frit emnekursus. Studerende der skriver speciale eller BA-projekt kan følge kurset, under forudsætning af at der er plads.

Eksamen består for studerende på Oversættelsesprofilen/​tilvalget af en mindre individuel hjemmeopgave (8-10 normalsider), der behandler en særlig problemstilling indenfor pensum, eksemplificeret gennem egen oversættelse (eller oversættelseskritik), samt en mundtlig eksamen i såvel hjemmeopgaven som fællespensum (i alt 15 ECTS).


Studerende der bruger kurset som frit emne (muligvis 7½ ECTS), skal orientere sig i egen studieordning og aftale nærmere med underviser.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 36
 • Forberedelse
 • 168,75
 • Total
 • 204,75