Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Fælles - Frit emne - Oversættelse i teori og paraksis

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Niveau Kandidat
Kandidat tilvalg
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Hanne Jansen (6-6a63706c6370426a776f306d7730666d)
  • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Kursusnummer: HENK03695U

Engelsk titel

Translation in Theory and Practise

Kursusindhold

Kurset strækker sig over 12 gange á 3 timer, vekslende mellem forelæsninger og holdundervisning med diskussion, øvelser i timen, samt egen oversættelse / oversættelseskritik som hjemmearbejde (i gruppe eller individuelt).


Kurset giver en introduktion til begreber, retninger og strategier inden for oversættelsesteori og –praksis. Såvel overordnede som mere specifikke sproglige, litterære eller historisk-kulturelle problemstillinger præsenteres og diskuteres, som fx: Hvilket syn har forskellige perioder og kulturer haft på oversættelsespraksis? Hvor ”fri” eller ”tro” kan en litterær oversætter være i forhold til originalteksten? Hvilke særlige problemer knytter sig til billedmedieoversættelse? Hvor står oversætteren i forhold til politisk og/eller ideologisk ladede tekster? Hvordan oversætter man i en postkolonial kontekst? Kan de forskellige sprog, med deres strukturelle og retoriske forskelle, overhovedet udtrykke det samme? Hvad betyder maskinoversættelse for oversætterens arbejde? Kurset sigter på at opøve den studerendes evne til at reflektere over disse spørgsmål, samt at styrke oversættelsespraksis og oversættelseskritik gennem arbejdet med konkrete tekster.
 

Bemærkninger

Kurset udbydes til alle kandidatstuderende på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, samt som KA-tilvalg for studerende udefra. Det kan tages som 1. modul på Oversættelsesprofilen/​tilvalget eller frit emnekursus. Studerende der skriver speciale eller BA-projekt kan følge kurset, under forudsætning af at der er plads.

Eksamen består for studerende på Oversættelsesprofilen/​tilvalget af en mindre individuel hjemmeopgave (8-10 normalsider), der behandler en særlig problemstilling indenfor pensum, eksemplificeret gennem egen oversættelse (eller oversættelseskritik), samt en mundtlig eksamen i såvel hjemmeopgaven som fællespensum (i alt 15 ECTS).


Studerende der bruger kurset som frit emne (muligvis 7½ ECTS), skal orientere sig i egen studieordning og aftale nærmere med underviser.

Studienævn

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Fælles pensum:

  • Jeremy Munday: Introducing Translation Studies. Theories and Applications, Routledge 2012 (3rd revised edition). Fås i Academic Books.

  • Elektronisk kompendium med primærtekster, der vil ligge i Absalon ved semesterstart.

 

Supplerende læsning:

  • Thomas Harder: Mellem to sprog. Om oversættelse, tolkning, sprogpolitik, og hvorfor det er bedre at være tosproget end tvetunget, Museum Tusculanum 2010.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 36
Forberedelse 168,75
Total 204,75

Eksamen

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​engelsk

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​fransk/​

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​italiensk

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​spansk

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​tysk

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende