Fælles - Europaprofil: Europas kulturelle identiteter 2: Kultur og Civilisation. En begrebshistorisk indføring i et europæisk paradigme

Kursusindhold

Kurset, som metodologisk forstår sig som indføring i og problematisering af begrebshistorien som idéhistorisk redskab, beskriver hvordan begreberne kultur og civilisation antog meget forskellige betydninger i den kulturelle og politiske diskussion siden 1700tallet. Dikotomien præger mange centrale debatter den dag i dag. Efter grundige teoretisk-metodiske refleksioner omsætter vi de begrebshistoriske tilgange til vores konkrete eksempel og studerer forskellige kildetekster fra de europæiske traditioner hvor civilisation/kultur-dikotomien har gjort sig gældende.

Engelsk titel

Cultural Identities in Europe 2: Kultur og Civilisation. En begrebshistorisk indføring i et europæisk paradigme

Forelæsninger

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse
  • 381,5
  • Total
  • 409,5