Fælles - Frit emne: Europas kulturelle identiteter 1: Europæisk Identitetshistorie

Kursusindhold

Har Europa en identitet, der adskiller den europæiske civilisation fra andre civilisationer? Det er et spørgsmål, der stilles med fortsat større styrke i en globaliseret verden. Kurset giver et bud på dette spørgsmål og følger tre ‘spændingsfelter’ eller ‘forkastningslinjer’, der har været, og fortsat er, bestemmende for nogle af de helt centrale træk ved europæisk identitet. De tre felter er: ”Stat over for individ eller tvang over for frihed”, ”Fornuft over for tro eller religion over for verdslighed” og ”Europa og de Andre”. Der vil blive anlagt en historisk vinkel på disse tematiske felters udvikling ned igennem Europas kulturhistorie med eksempler fra fra den tidlige renæssance og frem til i dag. De valgte tekster, der vil blive gennemgået er enten på dansk eller på engelsk og vil dække de europæiske kernelande.

Engelsk titel

Cultural Identities in Europe 1: European History of identity

Forelæsninger

Grundbøger:

1. Hvidt, Kristian: Europa. 1000 års historie, København: Gyldendal, 2008 (2007)

2. Europa – et uafsluttet projekt. Antologi (red. Peter Madsen, Krzysztof Stala og Gert Sørensen), København: Tiderne Skifter, 2009

3. Schanz, Hans-Jørgen: Europæisk idehistorie. Historie. Samfund Eksistens, København: Høst & Søn, 2006 (2002)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse
  • 176,75
  • Total
  • 204,75