Engelsk - Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen 1 (BATV)

Kursusindhold

Kurset bygger videre på de elementære begreber, der blev introduceret i Skriftlig Formidling, men koncentrerer sig især om den del af grammatikken, som omhandler verbalfrasen.
 
Foruden grammatikken behandler kurset også problemstillinger, der sætter sproget ind i en større sammenhæng, traditionelt kaldet ”perspektiver i sprogbeskrivelsen”, og dette kursus beskæftiger sig særligt med social forankring af sproget, dvs. pragmatik og sociolingvistik.
 
Der opgives et fælles pensum fra Hjulmand & Schwarz: ”A Concise Contrastive Grammar of English for Danish Students” og fra Yule: ”The Study of language” eller tilsvarende fremstillinger. Endvidere opgives ca. 100 sider fra kursuskompendierne.

 

Engelsk titel

English - Grammar and Perspectives on Language 1 (BATV)

Holdundervisning og evt. forelæsning

Der foreligger en holddispensation der ændrer eksamensformen fra nedenstående til det der gælder for samme kursus på BA 2016-ordningen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Forberedelse
  • 176,75
  • Total
  • 204,75