Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Fællesfag: Litteraturteori (fransk, italiensk, spansk og tysk)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 0 ECTS
Kursusansvarlig
  • Christian Benne (15-686d776e78796e667333676a73736a456d7a7233707a336970)
  • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Kursusnummer: HENB02022U

Engelsk titel

Joint class: Literary theory (French, Italian, Spanish and German)

Kursusindhold

Forelæsningsrækken i litteraturteori giver både en baggrundsviden og et fundament for de litterære discipliner på sprogfagene fransk, spansk, italiensk og tysk. Forelæsningerne introducerer til de vigtigste teoretiske skoler og retninger og slår ned på centrale problemstillinger på tværs af teorierne, såsom forfatterkategorien. Sigtet er primært et kendskab til teoriernes muligheder, begrænsninger og gensidige forhold til hinanden, hvilket er en vigtig forudsætning for selv at bruge teori i sit arbejde med analyse og fortolkning. Desuden giver teoridannelserne indsigt i humanistisk videnskabshistorie og er vigtige at kende til for at kunne vurdere forsknings- og sekundærlitteratur.  Flg. teoretiske retninger bliver gennemgået: diskursanalyse, ideologikritik, nykritik, læserorienterede teorier, psykoanalytiske teorier, hermeneutik, postkolonial teori, psotstrukturalisme, økokritik og nyhistorisme. Forelæserne bruger eksempler fra forskellige nationale og europæiske litteraturer, som gør det muligt at se sit eget fag i større perspektiv.

Studienævn

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 14
Total 14

Eksamen

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​fransk/​

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​italiensk/​

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​spansk/​

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​tysk/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende