Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Engelsk - Fonetik

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Christian Jensen (6-656a746c6770426a776f306d7730666d)
  • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Kursusnummer: HENB01291U

Engelsk titel

English - Phonetics

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

  • redegøre for en af de engelske hovedvarieteter både med hensyn til segmental og prosodisk struktur
  • arbejde med almen engelsk fonetik og anvende fonetiske begreber og symboler i analyser af konkret (talt eller skrevet) tekstmateriale
  • beskrive og diskutere de særlige udtalevanskeligheder, danskere har
  • anvende engelsk lydskrift korrekt men udetaljeret
  • identificere afvigelser fra den valgte hovedvarietet og beskrive hovedforskellene mellem den valgte udtale og mindst én anden engelsk variantudtale
  • udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk engelsk

Uddannelse

Engelsk

Studienævn

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsning og holdundervisning

Undervisningssprog

Engelsk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 14
Holdundervisning 28
Forberedelse 162,75
Total 204,75

Eksamen (BA 2016-ordningen)

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​engelsk/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende