Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Engelsk - Den engelsktalende verdens historie 1

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Peter Leese (5-7d767684765179867e3f7c863f757c)
  • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Kursusnummer: HENB01271U

Engelsk titel

English - History of the English-Speaking World 1

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

  • identificere sociale, politiske og kulturelle faktorer i udviklingen af den engelsksprogede verdens oprindelse
  • anvende historisk metodologi gennem læsning og analyse af kilder som led i fortolkning af historiske problemstillinger
  • anvende en række relevante opslagsværker og elektroniske databaser i forbindelse med opgaveskrivning
  • udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk engelsk

Uddannelse

Engelsk

Studienævn

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsning og holdundervisning

Undervisningssprog

Engelsk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 14
Holdundervisning 28
Forberedelse 162,75
Total 204,75

Eksamen (BA 2016-ordningen)

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​engelsk/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende