Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Engelsk - Engelsk litteratur 1

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Robert William Rix (5-756d756c7b436b7870316e7831676e)
  • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Kursusnummer: HENB01261U

Engelsk titel

English - English Literature 1

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

  • redegøre for Renæssancens centrale position i engelsk litteraturhistorie
  • redegøre for teksters opståen og udbredelse og for samspillet mellem litteratur og kultur
  • udvise en grundlæggende genre- og metodebevidsthed i læsningen af litterære tekster og sætte disse tekster ind i en bredere europæisk/transnational kontekst
  • inddrage informationssøgning og sekundærlitteratur i forbindelse med opgaveskrivning
  • udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk engelsk

Uddannelse

Engelsk

Studienævn

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsning og holdundervisning

Undervisningssprog

Engelsk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 14
Holdundervisning 28
Forberedelse 162,75
Total 204,75

Eksamen (BA 2016-ordningen)

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​engelsk/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende