Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Engelsk - Tekstanalyse

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Siff Pors (5-7875747778456d7a7233707a336970)
  • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Kursusnummer: HENB01251U

Engelsk titel

English - Text Analysis

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

  • foretage og præsentere en gennemargumenteret tekstanalyse
  • skelne mellem hovedgenrer inden for skønlitteratur – lyrik, drama, narrativ genre og essay – samt i mindre omfang mundtlig retorik, sagprosa og journalistik
  • beherske gængs terminologi om basale retoriske figurer, elementær metrik og narratologiske fænomener
  • redegøre for sproglige virkemidler som såsom stilleje, sprogtone og diskursformer
  • udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk engelsk

Uddannelse

Engelsk

Studienævn

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsning og holdundervisning

Undervisningssprog

Engelsk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 14
Holdundervisning 28
Forberedelse 162,75
Total 204,75

Eksamen (BA 2016-ordningen)

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​engelsk/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende