Engelsk - Oversættelse introduktion

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • oversætte en ikke-teknisk tekst fra dansk til engelsk, således at oversættelsen:
  • demonstrerer semantisk og stilistisk præcision i forhold til den stillede opgave samt
  • er grammatisk og ortografisk korrekt

 

Engelsk titel

English - Translation introduction

Uddannelse

Engelsk

Holdundervisning

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 14
 • Forberedelse
 • 190,75
 • Total
 • 204,75