Engelsk - Oversættelse dansk-engelsk

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • oversætte en ikke-teknisk tekst fra dansk til engelsk, således at over-sættelsen
  • demonstrerer semantisk og stilistisk præcision i forhold til den stil-lede opgave samt
  • er grammatisk og ortografisk korrekt
Engelsk titel

English - Translation Danish-English

Uddannelse

Engelsk

Holdundervisning
Undervises sammen med HENB01121U Oversættelse engelsk-dansk

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 14
 • Forberedelse
 • 95,2
 • Total
 • 109,2