Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Fællesforelæsning - Europæisk kulturhistorie

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
Kursusansvarlig
  • Christian Benne (15-666b756c76776c6471316568717168436b7870316e7831676e)
  • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Kursusnummer: HENB00093U

Engelsk titel

Fællesforelæsning - Europæisk kulturhistorie

Kursusindhold

Forelæsningsrækken giver et overblik over centrale fællestræk i europæisk kultur fra ca. 1300-tallet til i dag. Den viser hvordan de forskellige nationalfilologiske traditioner på instituttet er del af en fælles europæisk og sågar global kontekst. Dermed dannes en rammeforståelse for fordybende studier på de enkelte afdelinger. Underviserne kommer fra forskellige sprogfag, men viser hvordan de europæiske sprog- og kulturområder har udviklet sig i forhold til hinanden og til omverden. Forelæsningsrækken er kronologisk opbygget og lægger mest vægt på udviklingerne som har berørt de fleste europæiske lande. Med afsæt i og problematisering af de gængse kulturhistoriske epokeinddelinger (som fx renæssance, barok, oplysning, romantik osv.) tilstræber forelæsningerne en bred forankring i politiske og samfundsmæssige, religiøse og idéhistoriske, fin- og populærkulturelle sammenhænge.

Studienævn

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Her kommer skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 28
Total 28
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende