ÅU ENG - Introduktion til fremmedsprogstilegnelse (Forår 2017)

Kursusindhold

Introduktion til fremmedsprogtilegnelse udgør det ene fagelement i modul 2: Grammatik og fremmedsprogtilegnelse på det gymansierettede sidefag i engelsk. Begge fagelementer i modul 2 (Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen 1 & Introduktion til fremmedsprogstilegnelse) udbydes om aftenen i foråret 2017 ved Åbent Universitet.

 

Introduktion til fremmedsprogstilegnelse

Der opøves færdigheder i at:

 • redegøre for centrale begreber som sprogsyn og sprogtilegnelsessyn
 • forholde sig kritisk til forskellige fremmedsprogstilegnelseshypoteser og –teorier
 • forholde sig kritisk til forskellige teorier om sproglig reception og produktion
 • diskutere disse hypoteser og teorier i forhold til en række undervisningstilgange
 • diskutere de basale faglige problemstillinger i fremmedsprogstilegnelse og fremmedsprogspædagogik på en klar og nuanceret måde
 • placere dette emne i forhold til bredere faglige sammenhænge, herunder i relation til det danske undervisningssystem
 • diskutere dette emne i sammenhæng med relevante teoridannelser og videnskabelige metoder
 • foretage en klar og diskuterende fremlæggelse af stofområdet
 • som sprogligt basismål udtrykke sig sammenhængende og forståeligt på et højt grammatisk, ortografisk og idiomatisk korrekthedsniveau med anvendelse af et varieret og nuanceret gloseforråd
 • operere konsekvent inden for gængse akademiske konventioner med hensyn til opstilling, noter, referencer, citater og bibliografi
Engelsk titel

ÅU ENG - Introduction to Foreign Language Acquisition

Uddannelse

Engelsk

Holdundervisning

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 30
 • Total
 • 30