ÅU ENG Engelsk - Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen 1 (Forår 2017)

Kursusindhold

Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen 1 udgør det ene fagelement i modul 2: Grammatik og fremmedsprogtilegnelse på det gymansierettede sidefag i engelsk. Begge fagelementer i modul 2 (Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen 1 & Introduktion til fremmedsprogstilegnelse) udbydes om aftenen i foråret 2017 ved Åbent Universitet.

 

Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen 1

Der opøves færdigheder i at:

  • anvende og beskrive engelsk grammatik: syntaks og morfologi, de grammatiske kategorier og sociolingvistiske aspekter af grammatikken
  • redegøre for sproglig betydning (semantik og sprogfilosofi)
  • udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk engelsk

 

 

Engelsk titel

ÅU ENG Engelsk - Grammar and Perspectives on Language 1

Uddannelse

Engelsk

Holdundervisning

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 36
  • Total
  • 36