Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

ÅU ENG: Fonetik (Efterår 2016)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Se her

Niveau Kandidat
Kandidat tilvalg
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Jesper Kruse (6-7c7d84878577527a877f407d8740767d)
  • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Kursusnummer: HENÅ04291U

Engelsk titel

ÅU ENG: Phonetics

Kursusindhold

Formålet med dette kursus er at give indsigt i engelsk fonetik (udtalelære), med fokus på to standardudtaler, nemlig standard britisk engelsk (Received Pronunciation, eller RP) og standard amerikansk engelsk (General American, eller GA). Vi arbejder også med forskellene i udtalen af dansk og engelsk og hvordan dette påvirker danskeres engelskudtale.

Udover læsning af baggrundslitteratur vil der være ugentlige øvelser i fonetisk transskription samt øvelser i at analysere danskeres udtalefejl ud fra lydoptagelser.

 

Tilmelding

Er du studerende ved Åbent Universitet (efter-og videreuddannelse) - se her

Studienævn

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Kursustype

Enkeltfag aften/weekend

Skemagruppe

Mandag fra kl. 20:00-22:00
Lokale: 24.2.07
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 24
Total 24

Eksamen (Gym KATV 2015-ordning)

Prøveform

Kursusdeltagelse

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​engelsk/​engelsk_kasf.pdf

Censurform

Ingen ekstern censur
Aktiv undervisningsdeltagelse
Intern ved én eksaminator
Bestået/Ikke bestået
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende