Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

ETN Museumsformidling

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Niveau Kandidat
Kandidat tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Anne Folke Henningsen (5-77807d7c765179867e3f7c863f757c)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HEEK03412U

Engelsk titel

Museum theory

Kursusindhold

Museumsformidling omhandler de kulturhistoriske museers vidensproduktion og deres relation til samfundets borgere og er således et fag, der beskæftiger sig med både produktion og konsumtion af historisk viden. Omdrejningspunktet for kurset vil være, hvilke former for oplevelses- og erfaringsrum museer kan være med til at skabe i relation til, at museerne står overfor krav om at nedbryde barriererne mellem institution og publikum, udvikle nye involverende formidlingsformer og nå nye befolkningsgrupper. Vi vil diskutere disse udfordringer for den kulturhistoriske vidensproduktion og formidling i relation til mere monologiske, belærende og envejsorienterede læringsformer. Der vil i undervisningen blive læst værker, der sætter fokus på historieproduktion i form af udstillinger, iscenesættelse, levendegørelse og tekstliggørelse og historiekonsumtion i form af oplevelse, deltagelse, forståelse, læring og historiebevidsthed. Vi vil diskutere forskellige virkemidler i kulturhistoriske formidlings- og læringsprocesser, herunder samspillet mellem viden, oplevelse, deltagelse, fortælling og performance. I kurset vil indgå et antal museumsbesøg og i undervisningen forventes aktiv deltagelse af de studerende, således at forelæsninger, elevoplæg, øvelser og debat kan blive gensidigt berigende.

Vi har i efteråret 2016 et ekstraordinært samarbejde med Københavns Museum, hvilket giver mulighed for at komme ind bag kulisserne, når vi i dialog med museets udstillingsgruppe og faginspektører skal præsentere konkrete forslag til indholdet i dele af udstillingerne i det nye Københavns Museum, som åbner i Stormgade 18 i foråret 2018. Læs mere om projektet her: http://cphmuseum.kk.dk/artikel/hele-byens-museum

Tilmelding

Tilmelding ved udfyldelse af denne blanket:
Indskrivning til enkelte kurser

Uddannelse

Europæisk Etnologi

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af øvelser
og oplæg. Undervisningen veksler mellem forelæsninger og
projektorienterede forløb bestående af gruppearbejde og individuelle øvelser
og oplæg omkring formidlings- og informationsprocesser.

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 0
Total 0

Eksamen 1 (A) Aktiv undervisningsdeltagelse + opgave)

Prøveform

Kursusdeltagelse

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

Studieordninger på Europæisk Etnologi

Censurform

Ingen ekstern censur

Eksamen 2 (B) Bunden skriftlig opgave)

Prøveform

Skriftlig aflevering

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

Studieordninger på Europæisk Etnologi

Censurform

Ingen ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende