Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

ETN Kulturelle processer i Europa

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
ECTS 30 ECTS
Kursusansvarlige
  • Marie Sandberg (8-78667369676a776c456d7a7233707a336970)
  • Marie Riegels Melchior (6-78717242453e4e79833c7279)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HEEB00581U

Engelsk titel

ETN Cultural processes in Europe

Kursusindhold

Det er undervisningens formål at bibringe de studerende kendskab til Europas kulturelle særpræg, europæiske variationer og kulturforskelle samt til de centrale perspektiver, Europa er blevet anskuet ud fra gennem historien samt at forstå de historiske forudsætninger for Europa som fænomen og geografisk realitet. Således vil Europa blive anskuet både idéhistorisk og etnografisk. Centrale temaer vil være den europæiske selvudforskning i mødet med "de andre" og de kulturelle processer, der har formet europæerne, såsom oplysning, romantik, grænsedragninger, migration, musealisering, nationalisering, regionalisering og globalisering. Både fællestrækkene og mangfoldigheden vil blive tematiseret, men snarere end at opnå en encyklopædisk viden om Europa er hensigten at forstå de kulturelle processer. 
Der er planlagt en fælles feltekskursion for holdet  (6-7 dage i alt). Der skal påregnes egenbetaling.

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, seminar og diskussion.

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 0
Total 0

Eksamen (Skrfitlig hjemmeopg. m. mundtlig sagsfremstilling)

Prøveform

Mundtlig prøve med opsyn.
Skriftlig aflevering

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Studieordninger på Europæisk Etnologi

 

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende