Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

ETN Etnologisk metode A

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlige
  • Frida Hastrup (7-716a7c7d7b7e7949717e7637747e376d74)
  • Anne Folke Henningsen (5-6d7673726c476f7c7435727c356b72)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HEEB00511U

Engelsk titel

ETN Ethnological Methods A

Kursusindhold

Kurset indfører og træner de studerende i at arbejde med etnologiske kildeproblemstillinger. Kurset introducerer således til indsamling af empirisk materiale gennem eksempelvis arkivarbejde, interviews og deltagerobservation, samt til forskellige metoder og teknikker til kvalitative analyser af dette materiale. I kurset arbejdes der med processerne fra tilrettelæggelse og udførelse af empiriindsamling over kildekritik og dokumentation til tolkning og analyse. Der indgår blandt andet besøg på forskellige kulturvidenskabelige institutioner. Kurset fortsættes til foråret som ‘Etnologisk metode B’. 

Uddannelse

Europæisk etnologi

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og praktiske øvelser

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 0
Total 0

Eksamen (Porteføljeprøve)

Prøveform

Skriftlig aflevering

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

Studieordninger på Europæisk Etnologi

Censurform

Ingen ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende