Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

ÅU MAS Dansk som andetsprog: Masterprojekt (Efterår 2016)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Se her

Niveau Master
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Juni Søderberg Arnfast (7-6677736b667879456d7a7233707a336970)
  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Kursusnummer: HDVÅ05043U

Engelsk titel

ÅU Masterprojekt (Master)

Kursusindhold

Masterprojektmodulet er bygget op som 3 seminargange: 1. seminar: forelæsninger om videnskabsteoretiske retninger af relevans for dansk som andetsprog kombineret med opgaveseminar. 2. seminar: forelæsninger om metodologiske tilgange af relevans for anvendelses- og praksisperspektiver på dansk som andetsprog kombineret med opgaveseminar. 3. seminar: den akademiske formidlings formmæssige krav og faldgruber kombineret med afsluttende opgaveseminar. Igennem hele seminarforløbet arbejdes der vekslende med oplæg af faglig karakter og med de studerendes konkrete overvejelser og produkter i forbindelse med processen i forbindelse med udarbejdelse af Masterprojekt. Der forudsættes aktiv og konstruktiv deltagelse i kursets aktiviteter – herunder også i forbindelse med e-læringsdelen

Tilmelding

Er du studerende ved Åbent Universitet (efter-og videreuddannelse) - se her

Uddannelse

Dansk som andetsprog - Master

Studienævn

Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Kursustype

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveseminar, e-læring selvstudium og individuel vejledning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 0
Total 0

Eksamen

Prøveform

Andet
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende