Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

ÅU MAS Andetsprogspædagogik (Forår 2017)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Pris

kr. 8.600,-

Niveau Master
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Charlotte Øhrstrøm (5-747972837d5179867e3f7c863f757c)
  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Kursusnummer: HDVÅ05032U

Engelsk titel

Andetsprogspædagogik

Kursusindhold

Der arbejdes med andet- og fremmedsprogspædagogiske teorier og metoder og implementering heraf i materialer og undervisningspraksis samt med teorier om andetsprogstilegnelse og deres implikationer for andetsprogsudvikling og andetsprogsundervisning. Der indgår et feltarbejde, som afsluttes med en rapport på 5-8 normalsider. I såvel den teoretiske undervisning som i feltarbejdet indgår analyser af læremidler, undervisningspraksis, evalueringsredskaber mv.

Tilmelding

Er du studerende ved Åbent Universitet (efter-og videreuddannelse) - se her

Uddannelse

Dansk som andetsprog, Master

Studienævn

Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Kursustype

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

Varighed

1 semester

Skemagruppe

-
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 39
Total 39

Eksamen

Prøveform

Andet
Se studieordning

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​dansk_som_andetsprog_ma.pdf

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende